Классические, скандинавские, тематические кроссворды


Ответы на сканворд 119

По горизонтали: Саламбо. Яр. Парта. Ишиас. Лесат. Анар. Признание. Фтор. Арарати. Ана. Крит. "Лара". Сочи. Ея. Акр. Наст.

По вертикали: Ася. Капитан. Йота. Аристида. Маш. Бригантина. Асо. Лапчатка. Нафталин. Рио. Ерь. Ритор. Арес. Иск. Аят.Классические, скандинавские, тематические кроссворды