Классические, скандинавские, тематические кроссворды


Ответы на сканворд 121

По горизонтали: Экстракт. Лама. Филе. Саки. Тир. Андроник. Квазар. Гамаюн. Ла. Имам. Караул. Ми. Поп. Ишак. Океан. "Ка".

По вертикали: "Аэлита". Юта. Жара. Калина. Смерд. Таи. Сто. Кюи. Ревю. Низ. Керамика. Какапо. Канапе. Анилин. Аламак. Рок.Классические, скандинавские, тематические кроссворды